Nyhedsbrev 04 /2013


 

Glædelig jul og godt nytår

Byggeriets Arbejdsmiljøbus ønsker alle de mange mestre, ledere, bygningsarbejdere, arbejdsmiljøchefer, koordinatorer og byggeledere, som vi har samarbejdet med i årets løb en rigtigt god jul og et godt nytår. Stort set overalt bliver vi mødt med en positiv interesse for arbejdsmiljøet om end det ofte kan være svært at få alle arbejdsmiljøhensynene tilgodeset, når tidsplanen er presset og tilbuddet har været for billigt.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores andre samarbejdspartnere i organisationerne, BAR Bygge & Anlæg og fagpressen, blandt bygherrer, projekterende, bygherrerådgivere og arbejdsmiljørådgivere samt hos leverandører og udviklere af tekniske hjælpemidler og sikkerhedsudstyr en rigtigt glædelig jul og et godt nyt år med en stor tak for et spændende og udviklende - og ofte også udfordrende - samarbejde i 2013, som har været et meget lærerigt år for os.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan se tilbage på et meget spændende år, hvor vi har fortsat indsatsen for trafiksikkerheden i branchen og startet den indsats op om unge og nyansattes arbejdsmiljø, som vil fortsætte langt ind i 2014.
 

Vi er sammen med BASIT ApS kommet langt med vores BAM:IT-projekt, hvor vi arbejder med at integrere arbejdsmiljøhensyn i en mere effektiv projektstyring i en række halvstore virksomheder i 25-50 medarbejders størrelsen.

Vi er sammen med TeamArbejdsliv netop påbegyndt et projekt om at støtte de mindre virksomheders egen arbejdsmiljøindsats – tømrer- og murervirksomheder i størrelsesordenen 4-19 medarbejdere. Dette projekt skal løbe helt frem til midten af 2015.

2014 bliver et måske endnu mere spændende år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Vi er ved at blive eksternt evalueret og resultatet forventes klar inden 1. marts 2014. Samtidig bliver der igangsat en behovsanalyse, der skal belyse bygge- og anlægsbranchens behov for støtte til arbejdsmiljøindsatsen gennem:

  • At bidrage til at afklare om Bam-bus nu og i fremtiden er fokuseret på de rigtige opgaver set i relation til andre arbejdsmiljøaktører.
  • At bidrage til en vurdering af om forventelige ændringer i branchens vilkår også ændrer virksomhedernes behov for viden om arbejdsmiljø og støtte til arbejdsmiljøarbejdet.
  • At bidrage til en vurdering af om Bam-bus anvender de mest hensigtsmæssige virkemidler og om den form, der anvendes til at formidle viden og støtte virksomheder, er den mest hensigtsmæssige.

Til efteråret vil der derfor være grundlag for en mere grundlæggende vurdering af, om der er behov for at justere det koncept, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus bygger på.

I løbet af 2014 vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus i samarbejde med BAR Bygge & Anlæg opruste og målrette sin indsats for at forebygge alvorlige arbejdsulykker endnu mere end tidligere.

I efteråret vil der blive sat et særligt fokus på de omfattende støvproblemer i branchen – problemer som formentlig forårsager mindst 10 dødsfald årligt, for slet ikke tale om de mange, der får så svære vejrtrækningsproblemer, at de må pensioneres til et liv med meget reduceret livskvalitet.

I 2014 vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus også se på hvordan indsatsen overfor det psykiske arbejdsmiljø kan udvikles, så arbejdets organisering, styring og kultur kan understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø. Der er en problemstilling, der også hænger sammen med forholdet mellem arbejdets organisering og muskel- og skelletbesvær, som er genstand for det igangværende erhvervsforsker projekt, som gennemføres i Byggeriets Arbejdsmiljøbus i samarbejde med Roskilde Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Lunds Universitet, og som afsluttes i foråret 2015.

Det bliver i sandhed et spændende, udfordrende og forhåbentlig også udviklende og lærerigt år vi skal til at tage hul på. Vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde med jer alle sammen i 2014.

 

 


 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2013

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

 

 

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede