Hjælp til små byggevirksomheders arbejdsmiljøarbejde


Forebyggelsesfonden udbyder forebyggelsespakker, der skal give små byggevirksomheder bedre muligheder for at forebygge arbejdsulykker. I en evaluering af de to tidligere udbudte forebyggelsespakker med bygge- og anlægsbranchen som målgruppe konkluderes det, at virksomhederne har haft et godt udbytte ift. arbejdsmiljøet ved at anvende pakkerne, men også at det er afgørende at de støttes af eksterne vejledere.
 
Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen har derfor ønsket at støtte et forløb, hvor virksomheder kan få vejledning og inspiration til at arbejde med pakkerne, som kan være afgørende for at virksomhederne får det bedst mulige udbytte af pakkerne.
 
I projektet rådgiver TeamArbejdsliv 15 små virksomheder, som har søgt forebyggelsespakken målrettet arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen.
 
Rådgivningen foregår direkte mellem den enkelte virksomhed og en konsulent fra TeamArbejdsliv. Hvis der viser sig mere materielle arbejdsmiljøudfordringer bliver virksomhederne opfordret til at benytte Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
 
TeamArbejdsliv samler op på virksomhedernes erfaringer med at arbejde med pakkerne og med at modtage konsulentstøtte. Der vil blive udarbejdet ideer og forslag til, hvordan virksomhederne fremover kan støttes i deres udviklingsarbejde.

TeamArbejdsliv udarbejder fire casehistorier, samt en drejebog, på tværs af de 15 virksomheders pakke-forløb og BAR Bygge & Anlæg formidler disse i form af artikler og notitser, samt to videoer.
 
Se rapporten "Hjælp til små byggevirksomheders arbejdsmiljøarbejde" her.
 
Se en flyer om projektet her.
 
Se mere om TeamArbejdsliv her.
 
 

 

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede