Udvikling af Toolbox-møder til forbedring af forebyggelse- og sikkerhedskultur i byggebranchen 


Toolbox-møder er en udbredt metode til at forebygge arbejdsulykker i byggebranchen i USA. Dette projekt har til formål at afklare om ’Toolbox-møder’ kan tilpasses til og bringes til at fungere effektivt i en dansk arbejdskontekst på danske byggepladser.

Det langsigtede mål er at bidrage til forebyggelse af fysisk nedslidning og arbejdsulykker, samt fremme af sundhed og arbejdsevne.

Toolbox-møder som redskab skal her forstås som formaliserede og strukturerede daglige/ugentlige møder, typisk af 5-10 minutters varighed, der ledes af en byggesjakformand og sætter fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhedsfremme gennem en dialogbaseret og involverende mødeform. Uddannelse af formændene giver den fornødne kundskab til at tilpasse Toolbox møderne til de enkelte sjaks behov.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er projektleder for projektet.

Øvrige samarbejdspartnere

• Arbejdsmedicinsk klinik på Regionshospitalet Herning

• Byggeriets Arbejdsmiljøbus

• COWI samt andre arbejdsmiljøkonsulenter

• Aarsleff A/S samt andre bygge- og anlægsvirksomheder

Faktaark om projektet - download her.

Uddannelse i at gennemføre Toolbox Talks - læs mere.

Læs mere om projektet på NFA's hjemmeside.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede