Nyhedsbrev 02 /2015


Vibrationer
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har nu to sæt måleudstyr til at måle vibrationer med. De to sæt er placeret henholdsvis øst og vest for Storebælt.

To af konsulenterne – Lars Olsen og Morten Barkholt – er blevet uddannet hos Brüel & Kjær til at anvende måleudstyret og det tilhørende analyse software, og har nu efterhånden arbejdet så meget med udstyret at de kan foretage orienterende målinger.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har således nu mulighed for at inddrage resultater af vibrationsmålinger i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejde, hvor medarbejdere skal anvende vibrerende håndværktøj eller på anden måde udsættes for hånd-arm vibrationer.

 

Det er fortsat den lokale konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus man skal kontakte, og den pågældende konsulent kan så tilkalde Lars eller Morten til at gennemføre målinger og analyse.
 

 

Året der gik – og året der er startet

 

Som sædvanlig har Byggeriets Arbejdsmiljøbus nu udgivet sin beretning over virksomheden i 2014. Beretningen kan ses her.

 

Beretningen er suppleret med et fyldigt bilagsmateriale, hvor det er muligt at se en række detaljer om konsulenternes besøgsaktivitet – blandt andet om hvilke emner der især har været taget op ved besøgene og fordelingen af besøg mellem byggepladser og virksomheder mv.

 

Som noget nyt har vi nu også udgivet en lille folder, der dels sætter fokus på erfaringerne fra nogle af de emner vi har arbejdet med i 2014, men som også præsenterer en række af de emner, som vi skal have taget hul på her i 2015. Folderen kan se her, men den kan også ganske gratis rekvireres i vores sekretariat i printet udgave fx til omdeling ved møder eller i arbejdsmiljøudvalget. Kontakt sekretariat her.

 

Folderen indeholder afsnit, der beskriver indsats og planer vedrørende:

·     Arbejdsmiljø, IT og kvalitet

·     Trafiksikkerhed

·     Støv på byggepladsen

·     Unge og nyansatte

·     Psykisk arbejdsmiljø

·     Muskel- og skelletbesvær

·     Alvorlige arbejdsulykker

·     Temperatur og belysning

 

 


 
Direktøren siger farvel

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ direktør Anders Kabel, der har været med fra den tidligste start på Byggeriets Arbejdsmiljøbus, har valgt at forlade os til sommer for at hellige sig sin familie, rosporten, musikken og eventuelt også nogle mindre projekter om udredning eller formidling indenfor arbejdsmiljøfeltet.
 
I den anledning afholder Byggeriets Arbejdsmiljøbus en reception for samarbejdspartner, venner og kolleger
 
Onsdag den 3. juni 2015 kl. 14:00 til 16:30
 
Receptionen afholdes på tagterrassen på Bygmestervej 5, 3. sal, 2400 København NV (i tilfælde af dårligt vejr flyttes receptionen til mødelokalerne på 1. sal)
 
Vi håber at mange vil benytte denne mulighed for at være med til at tage pænt afsked med Anders.

 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2015

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
 

 

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede