Nyhedsbrev 04 /2015


Arbejdsplan 2016

Arbejdsplan 2016 er blevet godkendt af styregruppen. Arbejdet i 2016 fortsætter med konsulenternes besøg på ca. 1000 byggepladser og 500 virksomheder. Besøgene er som tidligere år dels rekvireret fra virksomhederne eller fra organisationerne, ligesom en stor del af besøgene stadig er gennem et opsøgende arbejde, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus møder nye virksomheder.

Der fortsættes med fire indsatser overfor støv, ulykker, unge og nyansatte og vinterforanstaltninger, og de er suppleret af tre nye indsatser: Parcelhusentreprenøren, støj og stilladser og platforme.

Udviklingsopgaver 2016:

I lyset af de stadig flere og flere renoveringsprojekter som kommer inden for branchen, ser vi en øget opmærksomhed på asbest og håndtering af dette i disse projekter. Det drejer sig fx om:

 • Udskiftning af eternittage
 • Gamle fliseklæbeprodukter
 • Arbejde på lofter under eternittage
 • Korrekt håndtering af affald

Der er udfordringer med at finde rigtige og brugbare svar på alle situationer, og Arbejdstilsynets tilsynspraksis er også forskellig, hvilket ikke gør opgaven lettere.

Der er derfor behov for at:

 • Skabe overblik over hvor asbest forekommer
 • Afklare hvilke metoder til håndtering der er bedst i de konkrete situationer
 • Afklare Arbejdstilsynets praksis

Derfor vil der i 2016 blive sat særlig fokus på dette.

Videntjenesten bliver en ny aktivitet i Bam-bus fra 2016, og her vil der også skulle udvikles særlige tiltag og pakker til kunderne i forhold til løsning af arbejdsmiljøproblemer de forskellige aktører imellem i byggeriet.

Ny videntjeneste i Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Som nævnt i seneste Nyhedsbrev overgår den eksisterende Hotline i BAR-regi fra 1. januar til at blive Videntjenesten for bygherrer og rådgivere. Vi har ansat konsulent Signe Hofmann Mehlsen. Hun har varetaget arbejdet i den eksisterende Hotline, og hun vil fortsætte udbygningen af kontakter til bygherrer og rådgivere og stå for de arrangementer og andre aktiviteter som retter sig mod denne gruppe.

Kontakt den nye Videntjeneste på telefon: 40801400, eller mail: videntjeneste@bam-bus.dk 


 
Forebyggelsespakkerne stopper

Forebyggelsespakkerne ophører med udgangen af året. Det har ligget i kortene, at der fortsat ville blive afsat midler til forebyggelsespakkerne, men bevillingen blev ikke forlænget efter Finanslovsforhandlingerne. I Byggeriets Arbejdsmiljøbus har vi hjulpet mange mindre virksomheder med at søge midler fra ordningen, men det slutter med udgangen af året. Vi vil dog fortsat have fokus på de mindre virksomheder inden for byggeriet, og står ligesom tidligere stadigvæk til rådighed med formidling af god og nyttig viden og konkrete løsninger på arbejdsmiljøproblemer.
 

 

Bam-bus på AM2015

Konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus Niels Erik Danielsen deltog sammen med professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut med en workshop om PCB på Arbejdsmiljøkonferencen 2015 i Nyborg.

Workshoppen belyste hvor de hyppigste forekomster af PCB findes i gamle konstruktioner, samt hvordan man sikrer sig mod udsættelse for de sundhedsskadelige kemikalier.


 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus deltager sammen med Lolle og Nielsen på Dansk Byggeris Bestyrelseskonference

Sammen med produktudviklingsfirmaet Lolle og Nielsen er vi inviteret til at komme med et oplæg om innovation og udvikling af fremtidens tekniske hjælpemidler i byggebranchen. Bestyrelseskonferencen har under overskriften ”Klar til fremtiden” sat emnerne: Ny teknologi, nye produktionsprocesser og krævende kunder, på dagsorden den 14. januar, og vi vil med afsæt i konkrete udviklingsforløb komme med eksempler på, hvorledes målrettet innovation kan bidrage med fremtidens tekniske hjælpemidler, der både kan løse arbejdsmiljøudfordringer og øge produktiviteten. 


 

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Som en del af vedligeholdelsen af sin arbejdsmiljøuddannelse, skal virksomhederne tilbyde supplerende uddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. BAR Bygge og Anlæg har i den forbindelse udbudt 2 dages uddannelse som gennemføres 20 steder i landet. Man kan vælge mellem en eller to dage som har følgende indhold:

Første uddannelsesdag sætter fokus på

 • Hvordan sikres trivsel på arbejdspladsen – herunder psykisk arbejdsmiljø
 • Kommunikation og dialog
 • Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering – også når der er flere kulturer på byggepladsen
 • Hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres

Anden uddannelsesdag sætter fokus på

 • Planlægning af det gode arbejdsmiljø
 • Støv og nanopartikler
 • Støj og vibrationer
 • Forebyggelse af ulykker og registrering af nær-ved-hændelser
 • Brug af tekniske hjælpemidler
 • Planlægning og logistik af byggepladsen
 • Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og kondition

 Tilmelding sker her.


 

Dansk Byggeri Messe i Taastrup og Århus

Teknologisk Institut lagde hus til to messer i november. Det er andet år at messen gennemføres og Byggeriets Arbejdsmiljøbus deltog med en stand begge dage. Vi havde kontakt med mange af de besøgende, og der blev aftalt besøg med 10-15 virksomheder, som henvendte sig om mange forskellige ting lige fra APV, over psykisk arbejdsmiljø til brug af tekniske hjælpemidler. 


 

Under Hjelmene i Carl Ras

Arbejdsmiljøavisen ”Under Hjelmene”, som udkommer to gange om året kan nu findes i kaffehjørnerne hos Carls Ras. Der leveres foreløbig 50 stk. til hver butik, og der er lige kommet et nyt nummer i december. Konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus har også avisen med under armen, når de besøger virksomheder og skurvogne på pladserne. 


 

Glædelig Jul og Godt Nytår

I Byggeriets Arbejdsmiljøbus nærmer vi os, lige som jer andre jul og nytår. Og så er der tradition for en hilsen som runder året af, og det skal I ikke snydes for, selv om der er kommet ny direktør.

2015 har igen været et godt og udbytterigt år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus når vi måler på, hvordan vi bliver modtaget og på interessen for arbejdsmiljø, men der er stadigvæk store udfordringer i branchen og dem er vi klar til at mase videre med i 2016.

Indsatsen har været på en bred vifte af de udfordringer der er i byggeriet med særligt fokus på at undgå ulykker, fjerne støv, hindre udsættelse for asbest og PCB, planlægge byggeriet bedre så man tager arbejdsmiljøproblemer i opløbet, og endelig har der også været fokus på unge, nyansatte og udlændinge i branchen.

I år har vi også sagt farvel til en dygtig og solid leder af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Anders Kabel valgte at gå på pension i sommer, og hans afløser Peter Kirkegaard har nu overtaget en konsulenttjeneste med en solid medarbejderstab, sund økonomi og en beslutning fra ejerkredsen om, at konsulenttjenesten er kommet for at blive. Og det giver et godt og stabilt afsæt for den fortsatte drift og udvikling af tjenesten, og med overtagelsen af BARs Hotline tegner 2016 til at blive et spændende år.

Vi ønsker alle mestre, ledere, håndværkere, bygningsarbejdere, arbejdsmiljøchefer, koordinatorer, byggeledere, ingeniører, arkitekter og bygherrer, som vi har samarbejdet med i 2015 en rigtig god jul og godt nytår.

Og en tilsvarende hilsen skal der også sendes til alle vores andre samarbejdspartnere i organisationerne, BAR Bygge og Anlæg, Byggeriets Uddannelser, arbejdsmiljørådgivere, forskere, leverandører og udviklere. Det har været givende og konstruktivt at arbejde sammen med jer.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

 

Ansvarshavende redaktør: Peter Kirkegaard

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2015

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
   

  
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede