Nyhedsbrev 01 /2016


Workshop om teknisk hjælpemiddel til håndtering af tagpap

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har de seneste to år deltaget i projektet med at udvikle tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe og løse nogle af de ergonomiske problemer tagdækkerne har, når de brænder pap på skrå tage.
 
På en workshoppen på Learnmark i Horsens havde skolen stillet lokaler til rådighed for afprøvning af en prototype, som kort fortalt består af en bom til montering på tagryg. Bommen er udformet som en løbekat, hvori stige og talje til oprulning af tagpap kan monteres. Der er udviklet en del på stige og rulle, men der kom på workshoppen en del forbedringsforslag, og der var en god drøftelse også af fremtidig anvendelse af løsningen.
 
Kommentarer og ideer bliver forsøgt arbejdet ind i en prototype 2, som forhåbentligt kan sættes i produktion efter sommerferien.
 
Bam-bus vil, ligesom med andre tekniske hjælpemidler, have information om systemet med på besøg, og der kan muligvis også blive tale om, at have eksempler på udstyr med senere på året.
 

  

Videntjeneste for bygherrer og rådgivere

 
Som nævnt i tidligere Nyhedsbreve overgik den eksisterende Hotline i BAR-regi fra 1. januar til at blive Videntjeneste for bygherrer og rådgivere i Bam-bus.
 
Møderækken om renovering blev afsluttet i starten af januar, og herefter har vi gennemført en møderække om arbejdsmiljørigtig projektering, inspireret af DTUs store renoverings- og nybygprojekt i Lyngby. Der har også været stor tilslutning til disse møder, både i Nordsjælland, Østjylland og København.
 
Derudover fortsætter netværksmøderne for bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer, hvor der er mulighed for at møde fagkolleger på tværs af firmaer. Der er nu over 50 medlemmer af bygherrenetværket og mere en 800 medlemmer af Arbejdsmiljøkoordinatornetværket på LinkedIn.
 
Der er oprettet en kalender over arrangementer og kurser om arbejdsmiljø på byggeproces.dk, hvor vi lægger egne arrangementer ind, samt koordinatoruddannelser o.l. efter aftale med udbyderne. Vi har fokus på, hvad der kunne være relevant for bygherre og rådgivere.
 
Der er også skabt et godt samarbejde mellem Videntjenestens konsulent og de øvrige konsulenter i Bam-bus. Det har i de første tre måneder været flere sambesøg hos enten bygherrer eller entreprenører, hvor emnerne har været planlægning, forundersøgelser, afgrænsning og aftale om ansvar og almindelige arbejdsmiljøbestemmelser. 

 
Kontakt Videntjenesten på telefon: 40801400, eller mail: videntjeneste@bam-bus.dk
 

 
Samarbejde med PensionDanmark
 
Bam-bus har indgået en samarbejdsaftale med PensionDanmark om formidling af selskabets Sundhedsordning og videreførelse af Lærlingeprojektet, som indtil 1. april i år kørte i BAR- bygge/anlægs regi.
 
I Bam-bus finder vi det naturligt også at informere om den Sundhedsordning pensionsselskabet har, da vi meget tit både har kontakt med håndværkere der kunne have nytte af at bruge sundhedsordningen, og kontakt med virksomheder der ikke kender til PensionDanmarks produkter på dette område.
 

Samtidig har vi haft et ønske om at fortsætte det lærlingeprojekt som blev igangsat under handleplanen ”Knæk Kurven”, og her har både PensionDanmark og Bam-bus et ønske om en tættere kontakt til lærlinge og erhvervsskoler.

 
Projektet kører i to år, og indeholder i overskrifter følgende aktiviteter:

1.     Bam-bus orienterer om og bistår med at udbrede kendskabet til PensionDanmarks Sundhedsordning, hvor der fokuseres på vigtigheden af, at forebygge at skader opstår, og konkrete anvisninger til, hvor der kan tilbydes hjælp og behandling, hvis skader opstår.

2.     Indsats på erhvervsskoler i forlængelse af Handleplanen ”Knæk kurven” fortsættes

3.     Opsøgende indsats målrettet mindre praktikvirksomheder

4.     Kampagne om brug af tekniske hjælpemidler

5.     Udvikling af materiale til motionsundervisning

6.     Rod og uorden

 
De to konsulenter der er ansat i projektet er:
 
Kent Jørgensen (Vest)

Mobil: 36141408

og

Peter Røntved Andersen (Øst)

Mobil: 60379931

Mail: pra@bam-bus.dk

 

  
Bam-bus deltagelse i arrangementer januar til marts 2016

 

·   Dansk Byggeris bestyrelseskonference
    Oplæg om udvikling af tekniske hjælpemidler, sammen med produktudviklingsfirmaet Lolle & Nielsen
·    Dansk Fjernvarme regionsmøder
    Oplæg om ny fjernvarmevejledning
·    Byggerimessen 2016
    Stand sammen med BAR Bygge/anlæg på Byggerimessen i Fredericia. Vi havde meget godt fat i dem som
    besøgte standen, og fik en god snak med andre leverandører og besøgende på messen.
·    Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference:
    ”Fra enmandshær til strateg og general” – oplæg om seneste nyt i Bam-bus.
·    Murersektionens årsmøde på Munkebjerg i Vejle
    Stand med aktuelle gode tekniske hjælpemidler generelt og til faget
·    Dansk Byggeris Gå-hjem møder:
    Oplæg om Bam-bus og arbejdsmiljø i bygge/anlægsbranchen

 


  
Ansvarshavende redaktør: Peter Kirkegaard
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2016
 

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.  

 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede