Nyhedsbrev 02 /2016


Stilladsindsatsen

 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i efteråret gennemført stilladsindsatsen ”Vælg det rigtige stillads”, hvor vi i tre måneder havde særlig opmærksomhed på stilladser. Det centrale budskab var både valg og brug af stilladser, hvor vi i dialog med bygherrer, rådgivere, entreprenører og håndværkere har drøftet de udfordringer der er med valg og brug af stilladser.
 
Der blev både produceret en pjece som konsulenterne har haft med i busseerne, og en webside Korrektestilladser.dk, som fortæller om de hyppigste spørgsmål og samtidig giver forslag til, hvordan man finder og anvender det rigtige stillads.


I forbindelse med indsatsen gennemførte vi også fire teaterarrangementer, hvor vi igennem en række scener forsøgte at sætte fokus på vigtigheden af dialog mellem først og fremmest projekterende og entreprenører.


  
Under hjelmene
 
Under Hjelmene 2/2016 er lige udgivet i et nyt rekordoplag på 37.000. Vi har som sædvanlig avisen med i busserne og deler dem ud på de byggepladser som vi besøger. Denne gang er temaet arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøorganisation, og derudover er der en del andre artikler om bl.a. totalinddækning, adgangsveje, oplysningsindsats om KOL og aktiviteter på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.
 
HUSK:
Avisen kan også ses digitalt nu på 

  
DM i Skills 2017
 
Lærlingeprojektet i Byggeriets Arbejdsmiljøbus deltager i DM i Skills 2017 i Aalborg.
 
Vi sætter en stand op sammen med PensionDanmark.
 
Vi håber at mange faglærere, mester og lærlinge vil kigge forbi på stand 3009.

 
Glædelig jul og godt nytår
 

I Byggeriets Arbejdsmiljøbus nærmer vi os, lige som jer andre jul og nytår. Så derfor et par ord til at slutte året af med.

 

2016 har været et godt og travlt år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus når vi ser på besøgsaktiviteten, og de projekter som vi har været involveret i. Vores aktiviteter er stadigvæk fordelt på byggepladser og byggevirksomheder samt fordelt mellem rekvirerede og opsøgende besøg. Der er et stadigt stigende og godt kendskab til Byggeriets Arbejdsmiljøbus, og vi bliver generelt modtaget godt, og der er stadig stigende interesse for ikke kun at tale om arbejdsmiljø, men også at gøre noget ved det.

 

Indsatsen har været på en bred vifte af de problemer og udfordringer der er i byggeriet med særligt fokus på at undgå ulykker, forhindre og fjerne støv og sætte fokus på ”Fortidens synder” – asbest, PCB og bly. I efteråret har vi gennemført en særlig stilladsindsats (se ovenfor i nyhedsbrevet).

 

I år har vi sagt velkommen til tre nye kolleger som løfter arbejdet overfor både erhvervsskolerne og lærlinge, og overfor bygherrer og rådgivere. Det har styrket mulighederne for kontakt og vejledning, og året har budt på særlige aktiviteter overfor disse grupper. Der er bl.a. blevet afholdt møder med bygherrer og rådgivere, hvor der konkret er taget udgangspunkt i deres igangværende byggeprojekter, og derudfra drøftet forskellige arbejdsmiljøproblemer og deres løsning.

 

I Lærlingeprojektet har vi, i samarbejde med PensionDanmark, kørt landet tyndt med en stor truck med budskaber om fysik, helbred og teknisk grej, og Lærlingeprojektet har besøgt 30 erhvervsskoler og haft kontakt med over 5300 lærlinge, faglærere og uddannelsesledere.

 

Vi ønsker alle mestre, ledere, håndværkere, bygningsarbejdere, arbejdsmiljøchefer, koordinatorer, byggeledere, ingeniører, arkitekter og bygherrer, som vi har samarbejdet med i 2016 en rigtig god jul og godt nytår.

 

Og en tilsvarende hilsen skal der også sendes til alle vores andre samarbejdspartnere i organisationerne, BAR Bygge og Anlæg, Byggeriets Uddannelser, arbejdsmiljørådgivere, forskere, leverandører og udviklere. Det har været givende og konstruktivt at arbejde sammen med jer.

 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår.


  
Ansvarshavende redaktør: Peter Kirkegaard
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2016
 

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.  

 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede