Nyhedsbrev 01 /2017


Udvidelse af Bam-bus med to konsulenter

 
I forlængelse af overenskomstforhandlingerne i foråret, hvor det blev besluttet at øge bevillingen til Bam-bus med 20%, har bestyrelsen på et møde i starten af juli besluttet at udvide ordningen med to konsulenter. De to konsulenter skal varetage opgaver i Nordjylland og i Hovedstaden, hvor der igennem de seneste år har været en stor efterspørgsel på vejledning fra de nuværende konsulenter. Det betyder at Bam-bus fra 2018 vil have 10 kørende konsulenter til besøg og kontakt med byggepladser og –virksomheder.
 
Derudover skal der ske en styrkelse af vidensopsamling og –formidling i Bam-bus, sådan at de gode erfaringer som konsulenterne indsamler, kommer ud til en bredere kreds af virksomheder og medarbejdere samt organisationerne bag Bam-bus. Det betyder at der kommer en relancering af dette nyhedsbrev, hvor det dels vil komme hyppigere og dels med flere eksempler på gode arbejdsmiljøløsninger.
 

Videntjenesten for bygherrer og rådgivere, der som det ene af to projekter har kørt i Bam-bus siden starten af 2016, skal forsøges videreført når projektperioden udløber i 2018, mens det andet projekt, Lærlingeprojektet, bliver lukket ned i løbet af efteråret 2017.

 


 
SLOPE SYSTEM
 
I Nyhedsbrev 01/2016 fortalte vi om vores deltagelse i udvikling af teknisk grej til at lette arbejdsbelastninger og forbedre ergonomien ved lægning af tagpap på skrå tage.
 
Nu er systemet blevet sat i produktion, og Bam-bus konsulenterne har systemet med i bilerne til afprøvning hos firmaer i branchen.
 

Se mere om SLOPE SYSTEM på Bygergo.dk eller hos producenten.

 

 
Videntjenesten
 

Videntjenesten afholder følgende møder i efteråret:

·          Netværk om nedrivning den 31. august og 7. september

·          Arbejdsulykker – hvad kan vi lære af Sverige? – den 12. og 19. september

 
Se mere om møderne her.
 

  
Ansvarshavende redaktør: Peter Kirkegaard
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2017
 

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.  

 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede