Virksomhed


Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver råd og vejledning til de byggevirksomheder, der er omfattet af overens-komsten enten som medlemmer af Dansk Byggeri, Kooperationen, Dansk Håndværk eller Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening eller gennem en tiltrædelse, samt deres medarbejdere. Desuden giver Byggeriets Arbejdsmiljøbus råd og vejledning til bygherrer og deres rådgivere mv.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan med baggrund i overenskomsten selv tage kontakt med de omfattede virk-somheder, ligesom virksomhederne selv eller deres medarbejdere kan rekvirer Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Desuden kan Byggeriets Arbejdsmiljøbus tage kontakt til virksomhederne efter opfordring fra fx organisatio-nerne eller Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har normalt kontakt med virksomhederne sådan:
  • på deres hjemmeadresse, hvor der gives råd og vejledning om arbejdsmiljøledelse og -samarbejde, sikkerhedsorganisationen, arbejdspladsvurdering, arbejdets planlægning og tilrettelægning, instruktion og tilsyn mv.
  • på deres eventuelle faste produktionssteder, hvor der gives råd og vejledning om indretning af arbejds-pladsen, tilrettelæggelsen af arbejdet, konkrete arbejdsmiljøforhold mv.
  • på byggepladser hvor de udfører arbejde, hvor der gives råd og vejledning om arbedsmetoder, brug af tekniske hjælpemidler, sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler, vinterforanstaltninger og velfærdsforanstaltninger mv.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus besøger byggepladser, virksomheder og produktionssteder over hele landet. Klik her for at se geografisk illustration af besøg.

Desuden giver Byggeriets Arbejdsmiljøbus råd og vejledning om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, om tilbud om arbejdsmiljøkurser og om mulighederne for at få tilskud til særlige udviklingsprojekter.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver også gerne råd og vejledning til bygherrer, bygherrerådgivere og projekte-rende arkitekter og ingeniører om byggeledelse, sikkerhedskoordinering, byggepladsindretning, fælles sikker-hedsforanstaltninger og om udvikling af sikkerhedskulturen på byggepladsen.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er hverken en kontrolmyndighed eller en kommerciel arbejdsmiljørådgiver eller kursusudbyder. Byggeriets Arbejdsmiljøbus samarbejder med Branchesikkerhedsrådet for Bygge & Anlæg og indgår i nogle af de særlige kampagner, som rådet iværksætter.
 
Links til nærmere info om Byggeriets Arbejdsmiljøbus: 
  • Projektbeskrivelse, arbejdsplaner og rapporter klik her
  • Danmarkskort med Byggeriets Arbejdsmiljøbus' besøgsaktiviteter klik her
 
Kontakt Byggeriets Arbejdsmiljøbus på telefon 7217 0013 hverdage ml. kl. 9-15 eller send en besked klik her
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede