Nyhedsbrev 04/2009


Byggeriets Arbejdsmiljøbus 1-års fødselsdag

Byggeriets Arbejdsmiljøbus blev etableret den 1. september 2008 og allerede ca. en måned senere var Ar-bejdsmiljøbusserne leveret og konsulenterne i fuld gang med at besøge byggepladser og byggevirksomheder over hele landet.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i løbet af det første år aflagt ca. 1800 besøg på mere end 600 byggepladser og 500 byggevirksomheder. Mange steder har vi mødt rigtigt fine arbejdsmiljøforhold, hvor der kun var småting at justere, medens vi andre steder har været nødt til at komme mange gange for at kunne medvirke til at virk-somhederne har fundet brugbare løsninger på problemerne.

Arbejdsmiljøbussens besøg har medført mere end 1000 konkrete forbedringer af de aktuelle arbejdsmiljøfor-hold. Desuden har Arbejdsmiljøbussens besøg bidraget betydeligt til virksomheder og medarbejderes alminde-lige opmærksomhed på arbejdsmiljøet og kendskab til mulighederne for at arbejde på en arbejdsmiljø-mæssigt fornuftig måde.

Det er vores oplevelse, at Arbejdsmiljøbussen generelt bliver meget positivt modtaget af både arbejdsgivere og bygningsarbejdere, og at der er stor forståelse og interesse for at arbejdsmiljøet skal være i orden.

Vi må dog samtidig erkende at det ikke altid er lige let at etablere et optimalt arbejdsmiljø, simpelthen fordi mange byggeopgaver har en sådan karakter at standardløsninger og generelle anbefalinger ikke kan fungere rent praktisk – og så er det nødvendigt at tænke sig særligt godt om og udvikle de helt rigtige løsninger til den aktuelle situation.

Derfor er det så vigtigt, at indtænke arbejdsmiljøhensynene allerede ved projekteringen af bygningen og ved planlægningen af arbejdets udførelse.
 

 
Fokus på Byggeriets Arbejdsmiljøbus i Syddanmark

I forbindelse med Arbejdsmiljøbussens fødselsdag  har vi gjort en særlig indsats, for at gøre opmærksom på Arbejdsmiljøbussens virke i Region Syddanmark.  Vi udsendte en pressemeddelelse, der særligt fokuserede på aktiviteterne i regionen og journalist Anna Foss fra Tabula Rasa kontaktede en række af regionens medier. Det har indtil nu medført omtale i to af de regionale radioer og i TV2Syd.

Indslaget i TV2Syd kan ses her: klik her
 
Samtidig har Videncenter for Arbejdsmiljø omtalt Byggeriets Arbejdsmiljøbus: klik her ligesom en række af fagbladene har benyttet lejligheden til at omtale Arbejdsmiljøbussen.
 

 
Møder for murerbranchen

Sammen med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Dansk Byggeri og Fagligt Fællesforbund – 3F afholder vi i den kommende tid en række fyraftensmøder på de tekniske skoler.

På møderne vil der blive orienteret om de nye ergonomiske krav til murerarbejde, herunder om at der nu kun skal bestilles og bruges stenhoveder med 80 sten i stedet for de sædvanlige 112 sten. Desuden vil der blive mulighed for at se og afprøve den nye stenvogn, der er udviklet specielt til at håndtere 80-stens stenhoveder, ligesom den nye film om håndtering af 80-stens stenhoveder.

Møderne afholdes på murerfagskolerne fra den 15. september til den 8. oktober 2009. Alle møderne foregår fra kl. 15:00 og varer omkring en times tid. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd, men bare møde op. En oversigt over hvor og hvornår møderne afholdes kan ses her: klik her
 

 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ servicering af faste arbejdspladser og specielle brancher
 
Udover traditionelle byggevirksomheder omfatter Dansk Byggeris overenskomst med 3F og TIB m.fl. også en række mere specielle områder, som Arbejdsmiljøbusserne derfor også skal servicere.
 
For at kunne betjene disse områder effektivt og kvalificeret har Byggeriets Arbejdsmiljøbus udpeget nogle af konsulenterne som særlige tovholdere til disse områder:

• Stenhuggere: Kim Andersen
• Træindustri: Evald Zacho, Lars Olsen og Peter Orby
• Betonindustri: Morten Barkholt og Niels Erik Danielsen
• Isolering: Peter Orby
• Gulvbranchen: Kim Andersen og Peter Orby
• Nedbrydning: Evald Zacho og Niels Erik Danielsen
• Industrilakerere: Gunnar Fuglsang
• Materielsektionen: Jesper Nielsen
• Asfalt: Morten Barkholt
• Vejarbejde: Niels Erik Danielsen, Evald Zacho og Kim Andersen
 Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2009
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede