Nyhedsbrev 03/2010

Besøgsstatistik første kvartal 2010

I første kvartal af 2010 har Byggeriets Arbejdsmiljøbus besøgt 128 byggevirksomheder og 163 byggepladser, der ikke tidligere er blevet besøgt. De nye byggepladser er i gennemsnit besøgt to gange i løbet af kvartalet. Desuden har der været 74 møder med organisationer, erhvervsskoler, arbejdsmiljørådgivere, leverandører mv. Hertil kommer så genbesøg på et stort antal byggepladser og nogle af de virksomheder, der har været besøgt tidligere.

Besøgene i byggevirksomhederne udgør således nu en langt større andel af det samlede antal besøg end tidligere. Det er helt i overensstemmelse med Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ arbejdsplan for 2010, der netop sætter fokus på behovet for en større sammenhæng mellem besøgene på byggepladserne og virksomhedsbesøgene, så erfaringerne fra byggepladserne kan bruges som udgangspunkt for en drøftelse af virksomhedernes forebyggende indsats – blandt andet i forhold til spjældarbejde på små og kortvarige arbejdspladser som fx reparationsarbejder i private hjem.

I forbindelse med virksomhedsbesøgene er det naturligt nok også i dette kvartal konkrete arbejdsmiljøforhold og arbejdspladsvurdering, der er de emner, der oftest er blevet drøftet, men herudover er det nu sikkerhedsarbejde og valg af sikkerhedsrepræsentanter, brugsanvisninger og datablade samt planlægning og kvalitetssikring, der er er de næsthyppigst drøftede emner.

På byggepladserne har der, når det drejer sig om fællesområderne, i højere grad end tidligere været drøftet adskillelse af arbejdsprocesser af hensyn til fx støj, sikkerhedsmøder, belysning og el-sikkerhed samt vinterforanstaltninger.

På byggepladserne har der, når det drejer sig om de enkelte fagområder, i højere grad end tidligere været drøftet planlægning og samarbejde, støj og vibrationer og vinterforanstaltninger. Det er en følge af, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus i vinterperioden har haft særlig opmærksomhed på vinterforanstaltninger, og at der her i foråret er en særlig indsats overfor støj.

Ny funktion på Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ hjemmeside

På Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ hjemmeside er det nu muligt at se, hvordan besøgene på byggepladser og i byggevirksomheder fordeler sig ud over hele Danmark. Den nye funktion bliver automatisk opdateret med Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ interne besøgsstatistik.

 

Kortet viser kun hvor mange forskellige steder, der er besøgt i de enkelte postnummerområder. Det samlede antal besøg er derfor langt større end det fremgår af kortet, fordi mange af de besøgte byggepladser og byggevirksomheder er besøgt adskillige gange.

 

Klik her for at se danmarkskortet med markering af besøg. Danmarkskortet er tilgængeligt fra menupunktet "Virksomhed" i hjemmesidens højremenu. 


Byggeriets Arbejdsmiljøbus får en arbejdsmiljøpris
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har modtaget en arbejdsmiljøpris af Arbejdsskadeforeningen i Viborg. Arbejdsskadeforeningen i Viborg må lukke, og i den anledning har bestyrelsen besluttet at uddele de penge, der var tilbage i kassen, til et godt formål.
Valget faldt på Byggeriets Arbejdsmiljøbus, og formand Erik Kongstad begrundede valget med, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus var et godt og utraditionelt initiativ, som har bevist at dialog og rådgivning - selv uden trusler om sanktioner - kan have en meget stor forebyggende effekt.
Lederen af Byggeriets Arbejdsmiljøbus takkede for prisen og bemærkede, at netop initiativer som Byggeriets Arbejdsmiljøbus forhåbentlig på sigt kunne overflødiggøre Arbejdsskadeforeningen – men erkendte samtidig at der nok stadig er lang vej. Han beklagede nedlæggelsen af foreningen, fordi den har en vigtig mission som støtte for dem, der er så uheldige at blive ramt af en arbejdsskade.

Kooperationen er nu med i Byggeriets Arbejdsmiljøbus

 

Kooperationens byggefaglige medlemsvirksomheder og deres medarbejdere er nu blevet tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

 

Kooperationen - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark - blev dannet i 2004 ved en sammenlægning af Det Kooperative Fællesforbund og Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning. Kooperationen er arbejdsgiverforening for virksomheder, som tilslutter sig Organisationens formål og værdier, og hvor 1/3 af kapitalen ejes af faglige organisationer samt andre organisationer indenfor arbejderbevægelsen, kooperative organisationer og virksomheder, fonde og selskabets arbejdstagere på individuel og/eller kollektiv basis.

 

Kooperationen er arbejdsgiverorganisation for ca. 25 byggefaglige virksomheder.

 

Se mere om Kooperationen på kooperationen.dk - klik her
 
 

 

Uddannelse i opsætning af gipsplader med tekniske hjælpemidler

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i samarbejde med Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og byggefirmaet Georg Berg Gruppen fra Slagelse gennemført en kursusdag omhandlende gipshåndtering.

 

Christian Berg fra Georg Berg Gruppen ønskede at bruge den stille periode til at få gennemført en opkvalificering af firmaets ansatte. Firmaet har tidligere benyttet MountIt-systemet til gipsopsætning og ønskede nu, at alle tømrerne skulle have viden om de mange muligheder, der er for at anvende tekniske hjælpemidler til gipsopsætning.

 

Der er gennemført 3 kursus hold med ca. 15 ansatte på hvert hold. Byggeriets Arbejdsmiljøbus indledte på kurset med oplæg om arbejdsmiljø, ergonomi og reglerne for manuel håndtering af gipsplader. Derefter var der præsentation af gipshåndteringsmaskinerne MountIt og Smartlift, og der var praktiske øvelser i håndtering af maskinerne.

 

Kursusforsøget er blevet evalueret, og der var ønske om mere fokus på ergonomi, betjening af maskinerne og indføring i den logistik og planlægning, der er nødvendig for at få det fulde udbytte af maskinerne. Derudover var der stor tilfredshed med kursusforsøget.
 

 

Udskiftning af vinduer i et-plans huse

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har haft rigtig mange henvendelser om tekniske hjælpemidler til isætning af vinduer. Henvendelserne sker ofte efter et besøg af Arbejdstilsynet, men også på baggrund af den almindelige oplysning der har været omkring ergonomi i byggebranchen. Der er efterhånden udviklet mange gode tekniske hjælpemidler til isætning af vinduer, der er anvendelige til de fleste opgaver, men på netop parcelhuse og rækkehuse, der ikke er under opførelse, kan det være svært at finde den rigtige løsning.

 

Selv om der måske er en generel APV i firmaet, der beskriver de overordnede retningslinjer for vinduesudskiftning, så er det en rigtig god idé at udarbejde en såkaldt ”Byggeplads APV” for den konkrete vinduesudskiftningsopgave.

 

Forholdene er nemlig ofte vidt forskellige på arbejdsstederne. Det gælder ikke mindst ved udskiftning af vinduer i eksisterende et-plans huse, hvor beboerne er hjemme mens arbejdet foregår, og forhindringer i form af planter, træer, smalle stier, låger, hegn, bassiner, udhuse, garager, havestuer og andet, gør transport og montage vanskelig at udføre.
 
 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i flere tilfælde været behjælpelige med udførelse af en ”Byggeplads APV” for virksomheder, der har haft opgaver med udskiftning af vinduer. Når man udfører en ”Byggeplads APV” sammen i virksomhedens ledelse og med de medarbejdere der skal udføre arbejdet, er man sikker på at de løsninger, man finder frem til bliver efterfulgt, og at de tekniske hjælpemidler der eventuelt stilles til rådighed, bliver anvendt korrekt.

 

Som nævnt er der udviklet flere gode tekniske hjælpemidler, og Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver gerne råd og vejledning om udskiftning af vinduer og ”Byggeplads APV”.

 

Links til inspiration for udarbejdelse af din kommende ”Byggeplads APV” og valg af tekniske hjælpemidler:

  • APV-skema for træ-, snedker- og tømrerarbejde klik her
  • Facadeelementer - vinduer og døre klik her
  • Katalog over tekniske hjælpemidler: Vinduer og døre klik her
 

 
Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2010 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede