Nyhedsbrev 05/2011 

Ny konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har ansat Lennart E. Høy som ny konsulent til Hovedstadsregionen. Lennart afløser Kim Andersen, som har fået andet arbejde. Lennart starter i Byggeriets Arbejdsmiljøbus den 1. oktober 2011.
”Ordentlig planlægning af opgaverne på byggepladserne er ofte nøglen til det gode arbejdsmiljø. Det fortæller min mangeårige erfaring i byggebranchen, og derfor er det også primært der, jeg har min opmærksomhed.” siger Lennart.
Lennart kommer fra et job som tilsynsførende i Arbejdstilsynets tilsynscenter Øst, hvor han har arbejdet med tilsyn af især byggepladser gennem de seneste fire år.
Lennart er 49 år, han er udlært tømrer og har arbejdet i adskillige både små og store virksomheder i branchen. Desuden har han et par års erfaring som timelærer på Odense Tekniske Skole, og han har været faglig sekretær i TIB, Odense, hvor han beskæftigede sig mest med arbejdsskadesager og arbejdsmiljøsager.

Lennart har store forventninger til sit nye virke i Byggeriets Arbejdsmiljøbus: ”Al den erfaring bruger jeg nu som konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvor mit fokus vil være at hjælpe virksomhederne og byggepladserne i Hovedstaden og på Bornholm med at skabe god kultur og praksis omkring arbejdsmiljøet.”

Tag godt imod Lennart – vi ser frem til at I får et rigtigt godt samarbejde med ham.
Lennart kan kontaktes på telefon 41 33 66 72 eller e-mail leh@bam-bus.dk.

Vinteren nærmer sig

I de kommende to uger, dvs. uge 40-41, vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus sætte særlig fokus på forberedelsen til vinterens komme: Planlægningen af vinterforanstaltninger. Af en eller anden grund har vinteren det med at komme bag på både entreprenører, byggeledere og bygherrer år efter år.
Når vi sætter fokus på vinterforanstaltningerne, vil vi have følgende særlige fokuspunkter:
• Adgangsveje, afvanding, dræning mv.
• Inddækning, opvarmning, aflukning af råhus mv.
• Belysning, el-tavler, kabelføring mv.
Konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan hjælpe med:
• Vintermøder, dagsorden, indkaldelse mv.
• Risikovurdering og vurdering af behov for beredskab
Vi vil bestræbe os for at sikre en bred information til alle de parter, der er involveret i de byggepladser vi besøger i forbindelse med indsatsen, sådan at byggeledelse, arbejdsmiljørepræsentanter, koordinator, hjemmevirksomhed, bygherre, rådgivere og projekterende etc. bliver ensartet orienteret.


Film om Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet en lille film om Byggeriets Arbejdsmiljøbus, som er udsendt med Nyhedsbrevet Arbejdsmiljø.

Filmen kan ses her: klik her.


Godt gang i besøgsaktiviteterne i første halvår af 2011

Vi har nu opgjort besøgsstatistikken for første halvår af 2011. Opgørelsen viser at vi i løbet af årets første seks måneder har besøgt mange nye virksomheder og byggepladser. I løbet af første halvår har vi fået kontakt med 408 byggepladser og 229 virksomheder, som vi ikke tidligere har samarbejdet med. Hvis man tæller genbesøg af tidligere besøgte steder med er i alt gennemført 657 besøg på byggepladser og 202 besøg i byggevirksomheder. Hertil kommer 232 sager hvor vi har hjulpet virksomheder gennem telefon og e-mail uden at aflægge dem besøg.

Tallene svarer samlet set til det niveau, som besøgsaktiviteterne har haft sidste år, hvor der endda blev gjort en særlig indsats for at få besøgt ekstra mange byggevirksomheder. Så det ser ud til at vi har været i stand til at holde både fokus og kadence på det område – også.

Det stemmer fint overens med strategien i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvor vi ønsker at sikre, at erfaringerne fra byggepladserne også bliver brugt af virksomhederne i deres forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Ser man på det samlede antal aktiviteter, som også omfatter kontakten til organisationer, besøg på erhvervsskoler, med arbejdsmiljørådgivere og leverandører, messeaktiviteter mv., så kan vi også konstatere, at vi holder aktivitetsniveauet fra tidligere år. På enkelte områder kan man tillige aflæse, at vi har styrket vores netværk og samarbejdskultur. Således har vi næsten fordoblet vores mødeaktivitet med andre organisationer, og vi har sikret ekstra synlighed ved at deltage på lidt flere håndværkermesser mv.

I forhold til de emner, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus har behandlet og været i dialog om i forbindelse med virksomhedsbesøgene, er det i høj grad de helt konkrete arbejdsmiljøforhold, som virksomhederne ønsker hjælp til. Desuden fylder både hjælp til gennemførelse af APV og valg af arbejdsmiljørepræsentanter også ganske godt i vores halvårsstatistik: 65 sager om APV og 48 sager om opbygning af arbejdsmiljøorganisationen og valg af arbejdsmiljørepræsentant, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til 2010. Dette positive resultat hænger utvivlsomt sammen med, at vi satte særligt fokus på arbejdsmiljøorganisationen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse i uge 22 til 24 op til sommerferien.

På byggepladserne har der været en god spredning på de forskellige emner, som konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus har behandlet. Når det gælder fællesområderne på byggepladserne ligger hele området omkring adgangsveje og skiltning som en klar topscorer. Sådan har det også været tidligere, men på grund af det noget blandede vejr, der har præget første halvår, er det måske blevet ekstra aktuelt: disse 106 sager repræsenterer en stigning på mere end 30 procent i besøgsstatistikken.

Når det gælder hjælpen til at løse de enkelte faggruppers arbejdsmiljøproblemer på byggepladserne er arbejdsstillinger fortsat det største indsatsområde, men forebyggelse af afspærring, rækværker, stiger, stilladser, lifte og platforme er overraskende nok rykket drastisk op i statistikken.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har gennem det sidste års tid sat langt mere fokus på anlægsarbejder i forbindelse med vejbygning og kloakanlæg mv. Det kan også ses i statistikken, idet antallet af kontakter med betonfolk og jord- og betonarbejdere er steget ca. 50 %. Til gengæld er antallet af kontakter med elektrikere og VVS-folk halveret, men disse områder er også kun i meget begrænset omfang omfattet af konsulentordningen.


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2011 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede