Nyhedsbrev 01/2012

Ny konsulent i Hovedstadsregionen

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har fået en ny konsulent i Hovedstadsregionen i stedet for Lennart E. Høy, som blev ansat sidste år. Lennart fandt ud af at han hellere ville tilbage til sit gamle job som tilsynsførende i Arbejdstilsynet, som han havde orlov fra.

 

Vores nye konsulent hedder Claus Mehlsen. Claus er 54 år og oprindeligt uddannet smed. Han har arbejdet meget i byggebranchen med montage af fx gitterkonstruktioner.

 

Claus præsentere sig selv sådan: ”Arbejdsmiljøet skal være i bevidstheden hele tiden, og det sker bedst, når virksomheden har fået valgt arbejdsmiljørepræsentanter, og når der er nogle ledere, der tager ansvar. Jeg har i 12 år været ansat i 3F Nordøstsjælland, hvor jeg har haft ansvaret for arbejdsmiljøet og deltaget i byggepladsbesøg. Her viser alle mine erfaringer, at samarbejdskulturen i virksomheden skal være i orden, hvis man også vil lave et ordentligt stykke arbejdsmiljøarbejde. Jeg har mange års erfaring i arbejde indenfor byggefagene, og som noget af det seneste har jeg taget en akademiuddannelse i arbejdsmiljø. Som konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus er mit fokus at hjælpe virksomhederne og byggepladserne med at skabe god samarbejdskultur og en vedvarende arbejdsmiljøindsats.”

 

Vi er meget glade for at få Claus som kollega og ser frem til, at byggepladser og virksomheder får et godt samarbejde med Claus.

 

Claus kan træffes på cm@bam-bus.dk eller 41 33 66 72.
 
 Claus Mehlsen

Ny kontaktkonsulent til stenhuggerierne

 

Jesper Nielsen, der også er konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ region Hovedstaden (som jo også dækker Bornholm), har overtaget opgaven som kontaktkonsulent til stenhuggerierne.

 

Jesper kan træffes på jni@bam-bus.dk eller 41 33 66 71.

 
 Stenhuggeri i Hunnebostrand, Sverige, i 1930'erne

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus kontaktkonsulenter til særlige brancheområder kan ses her:

• Asfalt: Morten Barkholt

• Betonindustri: Evald Zacho, Morten Barkholt og Niels Erik Danielsen 

• Gulvlægning: Peter Orby

• Industrilakering: Gunnar Fuglsang

• Materieludlejning: Jesper Nielsen

• Nedbrydning: Evald Zacho og Niels Erik Danielsen 

• Stenhuggerier: Jesper Nielsen

• Tagdækning: Jesper Nielsen og Lars Olsen 

• Teknisk isolering: Peter Orby

• Vejarbejde: Evald Zacho og Niels Erik Danielsen

 

Kontaktoplysninger til konsulenterne kan ses her.  

Arbejdsplan for 2012

 

Styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus har fastlagt arbejdsplanen for 2012. Arbejdsplanen kan ses her.
 

Arbejdsplanen fastlægger at mere end halvdelen af besøgsaktiviteten skal være opsøgende, så der bliver god mulighed for at skabe kontakt også til mindre byggepladser og små byggevirksomheder.

 

Arbejdsplanen fastlægger også at konsulenterne skal gennemføre

• 1300 besøg på byggepladser

• 400 besøg i byggevirksomheder

 

Dette svarer nogenlunde til det antal besøg der blev gennemført i 2011.

 

I forbindelse med besøgene i byggevirksomhederne skal det tilstræbes at få en dialog om sikkerhedskultur, planlægning, medarbejderinddragelse, instruktion og tilsyn og lignende.

 

Lige som tidligere år er der peget på en række fokusområder, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ konsulenter skal have en særlig opmærksomhed. Det drejer sig om følgende områder:

• Anlægsarbejde

• Arbejde fra løse stiger

• Arbejde over skulderhøjde – isolering af loft, opmuring under tagudhæng mv.

• Arbejdsmiljøorganisationen – årlig drøftelse

• Arbejdsmiljørepræsentanter – valg og uddannelse samt opfølgning på nyvalgte

• Bygherre, rådgiver og projekterendes rolle – arbejdsmiljøkoordinering (P)

• Erfaringsopsamling og -formidling om forebyggelsespakker

• Kemiske problemer – linoleum, tagpap, fugemidler, skum, bly mv.

• Nedstyrtning – især i forbindelse med tagarbejde, halbyggeri og nedrivning

• Samspillet mellem byggepladsens parter – arbejdsmiljøkoordinering (B)

• Spjældarbejde – opsamling og formidling af ordreseddelsystemet

• Teknisk isolering

• Trafiksikkerhed – færdselspolitik, pakning af biler og adfærd

• Tunge løft – murerarbejde, stilladsarbejde, gipsplademontage, montering af vinduer og døre

• Unge og nyansattes særlige risiko for ulykker – introduktion af nyansatte, lærlinge og praktikanter

 

Desuden vil konsulenterne være mere opsøgende overfor professionelle bygherrer som fx kommuner og boligselskaber, ligesom inddragelse af bygherrer og rådgivere i forbindelse med løsning af problemer vedrørende byggepladsens fællesområder eller et byggeris rammebetingelser, vil blive et mere anvendt element i konsulenternes formidlingspraksis.  

 

Der vil også i år blive afviklet et par særlige målrettede indsatser, hvor alle konsulenterne gennem en periode på 3-4 uger vil sætte særlig fokus på et enkelt emne ved alle besøg, hvor det ikke vil være åbenlyst irrelevant.

 

Forårsindsatsen vil komme til at handle om adgangsveje og vil i stor udstrækning bygge ovenpå BAR Bygge & Anlægs nye vejledninger, der forventes at udkomme i slutningen af vinteren.

 

Efterårsindsatsen vil komme til at handle om organisering og udvikling af arbejdsmiljøarbejdet, herunder valg og uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.
 

 

Nye arbejdsmiljøbusser

 

Fra vores egen verden skal det nævnes at alle arbejdsmiljøbusserne er blevet udskiftet med nye busser med mere miljøvenlige motorer og lidt mere individuelt tilpassede indretninger.

 

Busserne er Citroën Jumpy’er lige som de gamle og dekorationen på dem er magen til den gamle.

 

Busserne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus er således fortsat meget let genkendelige.
 
 

Konsulent Gunnar Fuglsang i sin nye arbejdsmiljøbus


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2012

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede