Erhvervs PhD projekt i Byggeriets Arbejdsmiljøbus

 
Forsknings- og Inniovationsstyrelsen har bevilget Byggeriets Arbejdsmiljøbus et erhvervs PhD-projekt om "Forebyggelse af muskel- og skelletbesvær (MSB) i byggeriet".
 
Projektet skal undersøge sammenhængene mellem muskel- og skelletbesvær og den måde arbejdet organiseres på, herunder arbejdsdelingen i sjak.
 
Projektet udføres af PhD-studerende Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, der er kandidat fra psykologi- og arbejdslivsstudierne på Roskilde Universitet. Jeppe vandt Nordisk Ergonomiselskabs studenterpris i 2011.
 
Henrik Lund fra Roskilde Universitet er hovedvejleder og desuden er Roger Persson fra Lunds Universitet og Lars L. Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø også vejledere. Anders Kabel fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus er virksomhedsvejleder.
 
Vejlederne indgår sammen med Ann Mills Karlslund, Dansk Byggeri, og Ulrik Spannow, BAT-kartellet, samt Paul Anker Lund, NFA, i projektets styregruppe.
 
En beskrivelse af projektet kan læses her.
 
Der er publiceret to rapporter i tilknytning til projektet:
"Rapport om kortlægning af MSB" - læs her 
"Rapport om fordeling af arbejdet i byggesjakket" - læs her 
 
Projektet blev præsenteret på en workshop på Arbejdsmiljøkonferencen AM:2013. Læs mere her.
 
Der er publiceret en artikel baseret på de interview, der udgør projektets første fase. Artiklen er publiceret i Nordisk Arbejdsliv og kan ses her. Et dansksproget resumé af artiklen kan ses her.
 
I tilknytning til projektet er der afholdt en række workshops med bygningsarbejdere. På baggrund af blandt andet disse workshops er der udgivet et idekatalog, som kan være udgangspunkt for en diskussion i branchen om mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet gennem en bedre organisering af arbejdet. Læs idekataloget her.
 
Projektet er afsluttet i april 2015 under titlen: ”Smerte som kollektiv vane – om bygningsarbejdere og smerte i en agentiel realistisk ramme for en biopsykosocial model”, og forsvaret den 9. oktober 2015 overfor bedømmelsesudvalget.
 
PhD-projektet kan ses her.
 
Abstact kan ses her.
 
Kontakt Jeppe Ajslev her.
 
Projektet er finansieret af Innovationsfonden og af Bygge og Anlægsbranchens Udviklings-fond.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede