Nyhedsbrev 05 /2012

Året 2012 er ved at gå på hæld
 

Det har igen været et godt og produktivt år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Det ser ud til at vi når at indfri vores besøgsmål på 1300 besøg på byggepladser, medens vi nok ikke helt når målet om 400 besøg i virksomheder.

 

En meget foreløbig opgørelse viser at vi i årets løb har aflagt ca. 1150 besøg på ca. 700 forskellige bygge-pladser, som vi ikke tidligere har besøgt, og ca. 250 besøg i virksomheder. Hertil kommer ca. 170 genbesøg som opfølgning på byggepladser og virksomheder, der tidligere er blevet besøgt.

 

Samarbejdet med Bygherreforeningen er blevet udviklet i løbet af året med henblik på at forebygge de mange arbejdsmiljøproblemer, der både kan og bør løses allerede i projekterings- og udbudsfasen, og med henblik på at styrke bygherrens synlighed og engagement i byggefasen. Bygherreforeningens tilslutning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver os langt bedre muligheder for at indlede en dialog med bygherrer og deres rådgivere og dermed få større sammenhæng i vores indsats. Et meget synligt resultat af det frugtbare samarbejde med Bygherreforeningen er den velbesøgte og konstruktive workshop, der blev omtalt i det sidste nyhedsbrev.

 

Samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik er også blevet udviklet i 2012, sådan at vi i slutningen af året har iværksat en målrettet indsats for at få både virksomhederne og de bygningsarbejdere, der kører i firmabiler, til at være mere opmærksomme på sikkerheden i forbindelse med brug af firmabiler. I den forbindelse har Rådet for Sikker Trafik udarbejdet en folder med støtte fra Forsikring & Pension, som vi bruger i vores indsats.

 

I begyndelsen af 2012 satte vi fokus på adgangsveje - både på selve byggepladsen og videre ind til de enkelte arbejdspladser. Det er tilsyneladende stadigt et problem at sikre ordentlige adgangsveje selv om gode adgangsforhold ikke kun har arbejdsmiljømæssig betydning, men også stor betydning for en effektiv byggeproces. Det er derfor et emne vi også fremover vil have et vågent øje på.
 
I 2012 har vi udviklet vores indsats overfor anlægsarbejder, især i forbindelse med de store metro-, motorvejs- og brobyggerier, som vi igangsatte i 2011.

 

I årets løb har vi fortsat brugt mange kræfter på at undgå tunge løft i forbindelse med murerarbejde, struktørarbejde, gipsplademontage og montage af vinduer og døre.

 

Også nedstyrtningsfaren har vi haft meget fokus på grund af det fortsat høje antal nedstyrtningsulykker.

 

Gennem samarbejdet med Arbejdsmiljøhuset har vi fået bedre muligheder for at håndtere problemer med stoffer og materialer. Der har i årets løb været arbejdet meget med at forebygge risici i forbindelse med asbest, PCB og bly, ligesom vi har fået en langt større opmærksomhed omkring almindelige støvproblemer, idet der tilsyneladende er langt flere dødsfald i branchen, der skyldes støvudsættelse end arbejdsulykker. Støvområdet vil uden tvivl være et område vi vil have endnu større fokus på i de kommende år.
 

 

Fremtiden for Byggeriets Arbejdsmiljøbus

 

I midten af 2011 besluttede parterne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus at forlænge projektet frem til udgangen af 2014.

 

Parterne har i løbet af dette efterår overvejet hvad der på længere sigt skal ske med Byggeriets Arbejdsmiljøbus og har i den forbindelse besluttet at projektet i hvert fald skal fortsætte til udgangen af 2017.

 

I mellemtiden skal der som hidtil forudsat gennemføres en evaluering i slutningen af 2013 og der skal desuden som en opfølgning på evalueringen gennemføres en behovsanalyse, som skal belyse bygge- og anlægsbranchens behov for arbejdsmiljøinformation, og den måde som Byggeriets Arbejdsmiljøbus bedst kan bidrage til at opfylde branchens behov.

 

I efteråret 2014 skal det på den baggrund vurderes hvordan konceptet for Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan forbedres, så det bliver så relevant og tidssvarende som muligt. I den forbindelse skal rollefordelingen mellem Byggeriets Arbejdsmiljøbus, organisationernes øvrige indsats, Arbejdstilsynet, de kommercielle arbejdsmiljørådgivere og leverandører af byggematerialer og tekniske hjælpemidler tages i betragtning.
 

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus ønsker glædelig jul og godt nytår

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores samarbejdspartnere i virksomheder, organisationer, rådgivningsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, leverandører mv. en rigtigt glædelig jul.

 

Vi vil gerne sige tak for den positive imødekommenhed, vi overalt bliver mødt med, og for et godt og konstruktivt samarbejde i 2012. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i det nye år.

 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2012

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede