Nyhedsbrev 02 /2013

Effektivitet og arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder – BAM:IT-projektet

BAM:IT projektet er nu kommet godt i gang og den første af de seks case-cirksomheder er allerede så småt ved at starte op.
 

Projektet gennemføres af IT-rådgivningsvirksomheden BASIT ApS og Byggeriets Arbejdsmiljøbus i fællesskab. Det er finansieret af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond samt den egenbetaling, som de deltagende case-virksomheder skal bidrage med. Der er etableret en styregruppe med Mette Møller Nielsen og Almut Kaiser fra Dansk Byggeri og Freddy Hansen og Michael Dalsgaard fra 3F-byggegruppen, som følger projektet tæt.

Projektet er et led i Dansk Byggeri og 3F-byggegruppens samarbejde om forbedring af kvalitet, arbejdsmiljø, effektivitet og indtjening i branchen. Erfaringerne fra projektet vil derfor blive formidlet ikke blot som en rapport, men på en sådan måde, at erfaringerne let vil kunne nyttiggøres af andre bygge- og anlægs-virksomheder.

De deltagende virksomheder skal opnå større effektivitet ved at optimere deres virksomhedsinterne kommunikation og informationsudveksling i forløbet af de enkelte byggesager og på tværs af virksomhedens forskellige byggesager, samtidig med at arbejdsmiljøspørgsmål håndteres på linje med andre produktions-relevante spørgsmål som fx anvendelse af personaleressourcer, brug af tekniske hjælpemidler, materialeflow, affaldshåndtering osv.

I løbet af projektperioden på 1-1½ år skal projektet samarbejde med seks case-virksomheder: 3 håndværks- eller entreprenørvirksomheder i størrelsesordenen 25 til 50 ansatte fra Vestdanmark og 3 fra Østdanmark.

Disse seks case-virksomheder får gennemgået deres arbejdsprocesser og informationsstrømme med fokus på en rationel udnyttelse af virksomhedens ressourcer og sikring af kvalitet og arbejdsmiljø på en effektiv måde i forbindelse med tilbudsgivning, planlægning af arbejdsprocesser og udførelse af byggeopgaver (tilrettelægning af arbejdsprocesser, valg af tekniske hjælpemidler og personligt beskyttelsesudstyr, instruktion og information af bygningsarbejdere mv.).

En kombination af disse forskellige dagsordener i samme optimeringsprojekt kan spare håndværksmestrene for unødig tid, udgifter og arbejde. Det handler nemlig om at få arbejdsmiljø, kvalitet og ressourceanvendelse til at spille sammen i stedet for at modarbejde hinanden.

Det er en forudsætning for at deltage som case-virksomhed i projektet at virksomheden kan svare ”ja” til følgende spørgsmål:

1.     Vores virksomhed vil gerne have mere fokus på arbejdsmiljøet og brugen af it-værktøjer til at effektivisere virksomheden. Vi vil gerne lære mere om arbejdsmiljøets samspil med sikkerhed, effektivitet, produktivitet og kvalitet, samt hvordan it-værktøjer kan understøtte dette og alle andre arbejdsgange i virksomheden fra tilbudsgivning, planlægning, udførsel og til aflevering. Vi vil bruge projektet til at arbejde aktivt med at implementere og forankre ny viden om arbejdsmiljø i organisationen.

 

2.     Vi vil inddrage vore medarbejdere i projektet, så vi kan drage nytte af deres erfaringer og udvikle deres kompetencer. Vi vil arbejde aktivt og ambitiøst for, at vore medarbejdere kan deltage og få konkrete forbedringer ud af den viden, som projektet bidrager med – på tværs af faggrupper mv.

 

3.     Vi er interesserede i at få gennemgået og gransket (mindst) et af vore typiske projekter fra tilbudsgivning til aflevering, så vi kan få kortlagt forretningsgangene. Vi vil undervejs i processen indgå i dialog med konsulenterne om hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige elementer – samt muligheder for forbedringer.

 

4.     Vi vil medvirke til, at den opsamlede viden i projektet deles med andre - både i form af omtale i fagpressen mv. samt som elementer i et inspirationskatalog. Alle erfaringer fra projektet vil blive præsenteret positivt og motiverende, og materialet sendes naturligvis til godkendelse før offentliggørelse.

 

Se mere om mulighederne for at deltage i projektet her.

De deltagende case-virksomheder skal regne med at bruge mellem 50 og 100 timer, og de skal betale 15.000 kr. ex. moms for at være med - til gengæld får de konsulentbistand for en værdi af op mod 100.000 kr.


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2013

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede