BAM:IT-projektet
- får arbejdsmiljø, kommunikation og IT til at spille sammen.

 

Frem til efteråret 2014 har syv danske byggevirksomheder mellem 25 og 50 ansatte fået gennemgået deres arbejdsmiljøsystem, planlægningsrutiner og informationsstrømme med henblik på at opnå en mere rationel udnyttelse af ressourcer, sikre kvaliteten og forbedre arbejdsmiljøet gennem bedre planlægning, styring og medarbejderinddragelse.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus og IT-rådgivningsvirksomheden BASIT fra Taastrup gennemførte i fællesskab projektet og analyserede og rådgav virksomhederne i forhold til deres måde at arbejde med alle elementerne i byggeprocessen - lige fra tilbudsgivning og projektstyring til endelig overdragelse af byggeriet.

 

Rådgivningen var tilpasset den enkelte virksomhed, så konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus og BASIT ApS kunne bidrage til at få den bedst mulige forankring af en god arbejdsmiljøkultur baseret på en høj grad af medarbejderinddragelse og effektiv brug af IT-værktøjer i virksomhederne.

 

Projektet blev præsenteret på arbejdsmiljøkonferencen AM2013. Se video

 

Projektet er nu afsluttet og er afrapporteret i en inspirationspjece hvori de deltagende virksomheders udbytte er beskrevet. Se inspirationspjecen her.

 

Projektet var et led i 3F Byggegruppen og Dansk Byggeris fælles indsats for at forbedre kvalitet, arbejdsmiljø og produktivitet i byggebranchen. Projektet har modtaget tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

 

Nu også tilbud til mindre virksomheder

 

Med udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med de syv virksomheder i BAM:IT-projektet har BASIT og Byggeriets Arbejdsmiljøbus videreudviklet konceptet som et tilbud, der vil være relevant for de fleste virksomheder uanset størrelse.

 

Egenbetalingen for at deltage i BAM:IT afhænger af virksomhedens størrelse og behovet for konsulentbistand fx til implementering af nye IT-løsninger. BASIT og Bam-bus afgiver et fast pristilbud inden virksomheden beslutter om den vil iværksætte projektet.

 

Alle virksomheder tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus har mulighed for at benytte sig af dette tilbud, dvs. medlemmer af Dansk Byggeri, Kooperationen, Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening eller Dansk Håndværk.

 

Se mere om BAM:IT-projektet i denne folder klik her Her er det typiske forløb af et BAM:IT-projekt i virksomheden skitseret.

 

Se mere om BAM:IT på BASIT’s web-sted klik her.
 

Flere informationer om BAM:IT-projektet kan fås ved henvendelse til Byggeriets Arbejdsmiljøbus på: 72 17 00 13, info@bam-bus.dk eller hos BASIT på: 20 10 46 90, info@basit.dk

 


 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede