Sådan arbejder vi

Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver råd og vejledning til de byggevirksomheder, der er omfattet af overenskomsten enten som medlemmer af Dansk Byggeri, Kooperationen, Dansk Håndværk eller Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening eller gennem en tiltrædelse, samt deres medarbejdere. Desuden giver Byggeriets Arbejdsmiljøbus råd og vejledning til bygherrer og deres rådgivere mv.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan med baggrund i overenskomsten selv tage kontakt med de omfattede virksomheder, ligesom virksomhederne selv eller deres medarbejdere kan rekvirere Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Desuden kan Byggeriets Arbejdsmiljøbus tage kontakt til virksomhederne efter opfordring fra fx organisationerne eller Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har normalt kontakt med virksomhederne sådan:

  • på deres hjemmeadresse, hvor der gives råd og vejledning om arbejdsmiljøledelse og -samarbejde, sikkerhedsorganisationen, arbejdspladsvurdering, arbejdets planlægning og tilrettelægning, instruktion og tilsyn mv.
  • på deres eventuelle faste produktionssteder, hvor der gives råd og vejledning om indretning af arbejdspladsen, tilrettelæggelsen af arbejdet, konkrete arbejdsmiljøforhold mv.
  • på byggepladser hvor de udfører arbejde, hvor der gives råd og vejledning om arbejdsmetoder, brug af tekniske hjælpemidler, sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler, vinterforanstaltninger og velfærdsforanstaltninger mv.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus besøger byggepladser, virksomheder og produktionssteder over hele landet.

Desuden giver Byggeriets Arbejdsmiljøbus råd og vejledning om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, om tilbud om arbejdsmiljøkurser og om mulighederne for at få tilskud til særlige udviklingsprojekter.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver også gerne råd og vejledning til bygherrer, bygherrerådgivere og projekterende arkitekter og ingeniører om byggeledelse, sikkerhedskoordinering, byggepladsindretning, fælles sikkerhedsforanstaltninger og om udvikling af sikkerhedskulturen på byggepladsen. Der er i tilknytning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus etableret en Videntjeneste for bygherrer og rådgivere, hvor en konsulent arbejder målrettet på vejledning af disse to grupper. Videntjenesten kører som et tidsbegrænset projekt indtil udgangen af 2018, men der arbejdes på gøre ordningen permanent.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er hverken en kontrolmyndighed eller en kommerciel arbejdsmiljørådgiver eller kursusudbyder. Byggeriets Arbejdsmiljøbus samarbejder med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg og indgår i nogle af de særlige kampagner, som fællesskabet iværksætter.