Videntjeneste for bygherrer og rådgivere

Videntjenesten medvirker til at udbrede viden til aktørerne i planlægningsfasen om værdiskabelse i byggeprocesserne gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud.

Hvem kan gøre brug af Videntjenesten?

 • Bygherrer
 • Bygherrerådgivere
 • Projekterende
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Andre med opgaver i initiativ-, program og projekteringsfaserne

Det er gratis at gøre brug af Videntjenesten.

Hvad laver Videntjenesten?

Svarer på henvendelser og spørgsmål om

 • Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering
 • Projekterendes pligter efter arbejdsmiljøloven
 • Konkrete arbejdsmiljøforhold
 • Opsøgende aktiviteter
 • Udarbejder vejledningsmaterialer
 • Afholder møder og workshops, fx om lovgivningen på området og den gode arbejdsmiljøindsats i de tidlige faser af byggeprocessen
 • Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs af aktører og virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Realdania, Landsbyggefonden, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der står bag Videntjenesten.

Kontakt

Telefon 40801400

Hverdage mellem kl. 9-15

Mail videntjeneste@bam-bus.dk

Se cases om brug af hotline

Læs mere på Byggeproces.dk

Signe Mehlsen

Konsulent i Videntjenesten