Kom til konference om “Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv”

Konference 21. oktober 2019

NIRAS, COWI, BFA Bygge & Anlæg og Videntjenesten for Arbejdsmiljø indbyder til konference, hvor resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ”Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv” præsenteres. Projektet har undersøgt sammenhængene mellem arbejdsmiljøaktiviteter på den ene side og forskellige økonomiske parameter for bygherre, projekterende og entreprenør på den anden side. For første gang er det således med statistiske metoder påvist, at det kan betale sig at forebygge arbejdsulykker og nedslidning på bygge- og anlægsprojekter. Projektets resultater er omsat til en række målrettede og handlingsanvisende faktaark. Projektet er gennemført af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Målgruppe, pris og tilmelding
Konferencen henvender sig til alle interesserede, herunder bygherrer, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende og entreprenører. Det er gratis at deltage, men tilmelding senest mandag, den 14. oktober 2019 er nødvendig.
Du kan se programmet og tilmelde dig her

Konferencen finder sted kl. 9-12 i auditoriet, NIRAS A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød