Links

Ejere og bidragsydere:

BJMF København

Blik- og Rørarbejderforbundet 

Bygherreforeningen

DI Dansk Byggeri

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB)

Dansk El-Forbund

Dansk Håndværk

Dansk Metal

Fagligt Fælles Forbund (3F)

Grundejernes investeringsfond (GI)

Kooperationen

PensionDanmark

Samarbejdspartnere:

Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdstilsynet

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

Byggeriets Uddannelser

DANSKE ARK

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Info om arbejdsmiljø:

Bygergo.dk

Byggeproces.dk

Styr på Stofferne

Under hjelmene

Videncenter for Arbejdsmiljø